PS4VN - Image Uploader
Không
Logo script
Imgur Flickr Imageshack Picasa Postimage

- Dung lượng tối đa cho phép 2MB/Ảnh.
- Trong trường hợp up lỗi, bạn có thể thử chọn các server khác.